Arxiu mensual: febrer de 2011

Catalunya per equips, ronda 3 : X.Benet – Jove promesa

Play online chess /* */if ((typeof ichess_create)!=’undefined’)/* */{o=new ichess_create(11,’ichess436577′,3);if(o){/* */o.im(‘g1f3d7d5d2d4g8f6c2c4e7e6b1c3c7c5e2e3b8c6f1d3f8e7e1g1’+/* */’e8g8b2b3d5c4b3c4g8h8d3c2c5d4e3d4b7b6c1f4c8a6c3b5a6b5c4b5c6b4’+/* */’f3e5f6d5f4d2a8c8c2e4f7f5e4d5d8d5d2b4e7b4e5c6b4d6a2a4a7a6d1e2’+/* */’f8f6a1c1c8c7f1e1f6h6c6e5h6f6c1c7d6c7e1c1d5d8b5a6f6f8e2c4c7e5’+/* */’d4e5d8d7c4c7d7a4c7b6a4f4b6c5h8g8a6a7f8d8c5c6g8f7c1f1f4e4c6e4’+/* */’f5e4f1a1d8a8g1f1f7g6f1e2g6f5a1a5f5f4g2g3f4f5e2e3g7g5h2h3h7h5’+/* */’g3g4h5g4h3g4f5g4e3e4g4h3e4d4h3g2a5a2g2f3d4c5f3f4c5d6f4e4d6c7’+/* */’e4e5c7b7a8f8a7a8f8a8a2a8e5e4a8a3e4f4b7c6e6e5c6d5e5e4a3e3g5g4’+/* */’d5d4’);/* */o.il(0,0,1);/* */o.ip([106,0], [‘q’,’-‘]);/* */o.ia([”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”/* */,”,’Alternative%20variation%3A%208…%20b6%209.%20Bb2%20%24’+/* */’11%0A’,”,’Aparta%20el%20rei%20a%20h8%20per%20amena%E7ar%20’+/* */’el%20meu%20pe%F3%20de%20d4%2C%20ja%20quq%20amb%20el%20rei%2’+/* */’0a%20g8%2C%20si%209.%20%20-%20cxd%2C%2010.exd-Cxd%2C%2011.C’+/* */’xC-DxC%2C%2012.Axh8%21%21+%2C%20i%20el%20negre%20perd%20la%’+/* */’20Dama.%20Per%20tant%2C%20Rh8%20%E9s%20una%20jugada%20prodi’+/* */’l%E0ctica%20i%20a%20m%E9s%20d%27atac%2C%20perqu%E8%20allibe’+/* */’ra%20al%20rei%20de%20l%27escac%20i%20indirectament%20ataca%’+/* */’20el%20pe%F3%20de%20d4′,’Alternative%20variation%3A%2010.%2’+/* */’0Be2%20a6%20%2414%0A’,”,’Els%20dos%20peons%20blancs%20de%2’+/* */’0c4%20i%20d4%2C%20si%20b%E9%20formen%20una%20illa%20i%20en%’+/* */’20total%20en%20tinc%203%20contra%202%20iles%20de%20peons%20’+/* */’negres%2C%20em%20d%F3na%20esperances%20de%20drear-me%20un%2’+/* */’0pe%F3%20passat%20m%E9s%20endavant.%20I%20se%20sap%20que%20’+/* */’a%20m%E9s%20illes%20de%20peons%2C%20m%E9s%20inferioritat%20’+/* */’estructural.’,”,’Las%20blancas%20tienen%20una%20posici%F3n’+/* */’%20muy%20activa%0A’,”,”,”,’Las%20blancas%20tienen%20pare’+/* */’ja%20de%20alfiles.%0A’,’Las%20blancas%20tienen%20una%20posi’+/* … Continua llegint

Publicat dins de Escacs | Deixa un comentari

Córrer és vida

Avui em desperto sense la necessitat que m’avisi el despertador. Faig el mandra i poc a poc em vaig aixecant. Pujo les persianes del menjador i els dos mandarins em dónen el bon dia amb un concert de piulades incansables. … Continua llegint

Publicat dins de Esport | 9 comentaris