Arxiu de la categoria: Informàtica – Bases de dades

Instal·lant Informix

Acabo de rebre els materials de la Uni per aquest semestre que començarà, i acabo d’instal·lar el SGBD que farem servir, l’INFORMIX.Fins ara havia treballat a pel amb la consola de comandes per MySql, i val a dir que no … Continua llegint

Publicat dins de Informàtica - Bases de dades | Deixa un comentari

Còpies de seguretat MySql

Per crear una còpia de seguretat de les nostres bases de dades fetes en MySql, hi ha la comanda següent:mysqldump –add-drop-table –look-tables –databases –user=root –password nomBD < nomBD.sql Aquesta comanda l’he d’escriure a una consola i des del directori on … Continua llegint

Publicat dins de Informàtica - Bases de dades | Deixa un comentari

Creació taula amb clau primària i forana MySQL

create table partides( id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, data DATE, torneig CHAR(25), color CHAR(20), contrincant CHAR(25), resultat FLOAT,PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (contrincant) REFERENCES jugadors(nom)); Aquesta és la sintaxi correcta

Publicat dins de Informàtica - Bases de dades | Deixa un comentari

PL/SQL

Per anar fent boca, aquí va aquest enllaç

Publicat dins de Informàtica - Bases de dades | Deixa un comentari

Transaccions SQL

Alhora de fer transaccions, amb MySql ho farem així: START TRANSACTION;UPDATE taula SET camp=camp+x WHERE camp=’xxxx’;COMMIT; A Informix es fa amb SET TRANSACTION;

Publicat dins de Informàtica - Bases de dades | Deixa un comentari

Creació de BD i taules MySQL

DROP DATABASE IF EXISTS videoteca;CRATE DATABASE videoteca;USE videoteca;DROP TABLE IF EXISTS pelicula;CREATE TABLE pelicula (titol VARCHAR(64),director VARCHAR(128),actor VARCHAR(128)); Això ens cra una base de dades nova “videoteca” i una taula “pelicula” amb 3 camps

Publicat dins de Informàtica - Bases de dades | Deixa un comentari

Afegir un camp calculat a una Consulta en ACCESS

Onreim una consulta on hi surtin les columnes (o camps) dels quals n’extreurem els càcluls, per exemple si tenim una taula amb l’alçada i el pes d’una llista de corredors, i volem afegir un camp que calculi l’índex de massa … Continua llegint

Publicat dins de Informàtica - Bases de dades | Deixa un comentari